Tháng 2 2021

  • TOKYO FINANCIAL AWARD
  • Hạng nhì cho Giải pháp tài chính sáng tạo
  • FINOLAB FINOPITCH 2021
  • Giải đặc biệt, giải pháp Nhật
Back to top