Tháng 12 2020

  • Ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Namabank
  • Đối tác đầu tiên ở thị trường Việt Nam
  • Cuộc thi OCB OPEN API 2020
  • Hạng nhì cho Giải pháp tài chính sáng tạo
  • Ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với OCB bank
  • Đối tác thứ hai ở thị trường Việt Nam
Back to top